Alltid fraktfritt - Gratis vävprov
Kontakta oss på 0523-126 30
Handla markiser på nätet

Mått & Modell

Hur stor ska din markis vara? Här hittar du anvisningar och tips och råd om vilka mått och modeller som är lämpliga för din markis.

Vilka mått är lämpliga för din fönstermarkis?Fönstermarkisens bredd:Mät med tumstock den totala bredden på fönstret inklusive fönstrets foder för att få lämplig bredd för fönstermarkisen. Markisens totala bredd ska då vara ca 20 cm bredare än fönstrets glasruta. En av anledningarna till att markisen ska vara bredare än fönstret är att markisen i större utsträckning ska skydda för sol från sidan. Fönstermarkisens utfall:Mät det synliga glaset av ditt fönster. Dela sedan det synliga glasets höjd med 2. Lägg sedan till 10 cm då fönstrets totala höjd inkl karm alltid översiger det synliga glaset med ca 10 cm. Avrunda sedan måttet på utfallet uppåt till närmsta tiotal.(Glasets höjd/2) + 10 cm = Lämpligt utfall för din fönstermarkis (avrunda till närmsta 10-tal)Valbara utfall (längd på markisarm):60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cmVilken modell bör du välja på din fönstermarkis?Java: Denna kassettmarkis bör du välja om din fönstermarkis ska vara upp till 320 cm bred och om du föredrar invändigt eller utvändigt bandreglage. Bali:Denna markismodell bör du välja om din fönstermarkis behöver vara bredare än 320 cm eller om du föredrar utvändigt vevreglage eller motordrift. Observera att motorreglage alltid ska installeras av behörig elektriker. Bali går också utmärkt att välja med bandreglage. Vilka mått är lämpliga för din terrassmarkis?En terrassmarkis väljer privatpersoner i de allra flesta fall för att skydda en uteplats/sittgrupp från direkt solljus. En terrassmarkis kan reglers med vev eller motorreglage (observera att vid motordrift ska alltid denna kopplas in av behörig elektriker). För att bestämma måtten för er terrassmarkis finns det några saker att tänka på så att användningen av markisen blir så bra och enkel som möjligt.Markisens bredd bör vara större än en eventuell sittgrupp. Tänk på att med max antal personer sittande vid sittgruppen krävs större bredd än bara själva sittgruppens mått. Eftersom solen oftast inte lyser rakt uppifrån är det viktigt att ta till bredd och utfall så att solen inte sticker in från sidorna eller framifrån. I de allra flesta fall ger detta en bredd på runt 500 cm på din terrassmarkis. Utfallet för en normal uteplats är oftast runt 260 cm.  För att behålla stabiliteten i markisen rekommenderar webbmarkis ej att ni väljer bredare terrassmarkiser än 590 cm. Vid förfrågning på markis bredare än 590 cm kontakta oss på info@webbmarkis.se.En terrassmarkis ska alltid ställas in med en viss lutning på väven. Rekommenderad lutning är åtminstone 12° för att underlätta vattenavrinning vid regn. Detta innebär att höjden på markisens frontparti blir lägre än den höjd markisen monteras på samt att den yta markisen täcker med sitt utfall blir kortare än det mått på utfall man väljer på markisen. Tänk därför på att markisens verkliga utfall blir minskar med samma antal cm som markisens lutning motsvarar per meter. Exempel: Utfall: 260 cm Lutning: 12°Verklig utfallsyta som markisen täcker: 260 – (2,6 X 12) = 228,8 cm   Glöm heller inte att säkerställa att markisen sitter tillräckligt högt så att alla fönster och dörrar går att öppna som det är tänkt även när rätt lutning på markisen är inställd.